Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2015

- Lý do và mục đích    : Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời hạn thực hiện: 06/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, từ ngày 06/05/2015, 8h00-17h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ lễ).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.