CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc (PCN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/10/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Thời gian thực hiện:  28/10/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc, địa chỉ thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/10/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.