Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông tại Thông báo mời họp

- Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.