Công ty cổ phần Bao bì dầu khí Việt Nam (PBP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá ( 01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/6/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam từ ngày 10/6/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân (Người sở hữu có thể nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng khi cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin tài khoản).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.