Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An (PAP – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 03/2016

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp trụ sở Công ty – KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến:

Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.