Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (PAN - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  dự kiến ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016, chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2016 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.