Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 07/5/2016  

- Địa điểm thực hiện: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.

- Nội dung họp:  Thông báo sau trong thư mời họp gửi cho quý cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.