(ĐTCK)

Công ty cổ phần dược phẩm OPC (OPC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  02/10/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIROPC151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua:VNMIROPC1519

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 5.062.339 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (04 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ và phát sinh bao gồm số lượng cổ phần còn dư do làm tròn xuống đến hàng đơn vị khi chào bán thêm và số cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện phân phối lượng cổ phần này cho cổ đông hiện hữu hoặc đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 103 cổ phiếu. Theo đó, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận: (103*1)/4= 25,75 quyền mua. Sau khi làm tròn, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua 25 cổ phiếu mới.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 02/11/2015.

+ Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 09/11/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.