Công ty cổ phần dược phẩm OPC (OPC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2015

- Lý do và mục đích : Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6,  TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/10/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.