Công ty cổ phần Truyền thông số 1 (ONE – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/09/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỉ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 24/10/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Truyền thông Số 1, số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;

+ Thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông;

+ Thông qua việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát;

+ Thông qua thay đổi điều lệ của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.