Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời hạn thực hiện: Dự kiến từ ngày 18/12/2015 đến hết ngày 31/12/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại số 28C- 28D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.