Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: trong tháng 10 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được đăng trên website www.ntw.com.vn và được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 50 tỷ lên 75 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.