Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/12/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền đợt 1
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 23/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, số 222 đường Mạc Đăng Doanh, quận Dương Kinh, Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 23/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.