CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584 (NTB – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà khách T.78, số 145 đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

- Nội dung họp: Thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.