Công ty cổ phần Ngân Sơn (NST – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỉ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Ngân Sơn, Số 01 – Đường TS1 – KCN Tiên Sơn – Bắc Ninh vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 30/10/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.