Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: hời gian cụ thể sẽ thông báo sau cho Quý cổ đông trong Giấy mời họp

- Địa điểm thực hiện:  Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình số 81 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

- Nội dung lấy ý kiến: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.