Công ty cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè (NPS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:  15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/09/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần may Phú Thịnh – Nhà Bè kể từ ngày 11/09/2015 vào các ngày làm việc trong tuần. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.