CTCP Vận Tải Biển Bắc (NOS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 20/05/2015

- Địa điểm dự kiến thực hiện: Hội trường của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội

- Nội dung họp: Các nội dung theo quy định của Đại hội cổ đông thường niên.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.