CTCP Vận Tải Biển Bắc (NOS - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 25/05/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc – 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.