CTCP Cấp Nước Ninh Thuận (NNT – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:       sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:        sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2015

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.