CTCP Cấp Nước Ninh Thuận (NNT – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2013, 2014 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 

+ Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013: 4,9%/cổ phiếu (490 đồng/cổ phiếu)

+ Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014: 12%/cổ phiếu (1.200 đồng/cổ phiếu)

Tổng cộng tỷ lệ hai đợt là: 16,9% /cổ phiếu (1.690 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện:  17/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký(TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, số 14 – Tô Hiệu, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.