Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2015

- Lý do và mục đích: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 08/2015

- Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chuyển Trụ sở hoạt động của Công ty. Cụ thể :

+ Địa chỉ trụ sở hiện tại : IV-22 Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ mới dự kiến : Tầng 9, Tòa nhà Vietcombank Tower, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.