Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 09/2015

- Địa điểm thực hiện : IV-22 Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chi Minh

- Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Jean-Eric Jacquemin.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.