Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/9/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2016

- Lý do và mục đích:   Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện:  30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Thời gian thực hiện:14/10/2016
- Địa điểm thực hiện:     
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy) bắt đầu từ ngày 14/10/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.