Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 510 (NMK – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/06/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 510, số 02 Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa bắt đầu từ ngày 22/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.