Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2.71%/mệnh giá ( 01cổ phiếu được nhận 271 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 09/6/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở công ty cổ phần Đầu tư Nam Long, số  06 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/6/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.