Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

1, Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 08/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long, số 6 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, Tp. HCM

- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

+ Điều chỉnh Điều lệ Công ty

2, Tạm ứng cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 1.89%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 189 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở công ty cổ phần Đầu tư Nam Long, số  06 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/9/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.