Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/12/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ: 2.49%/mệnh giá (01cổ phiếu được nhận 249 đồng)
- Thời gian chi cổ tức: 20/12/2016
- Địa điểm thanh toán:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại  Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long – Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.