CTCP Thép Nam Kim (NKG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới nhận được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 1.241 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phần là: 1.241 x 8% = 99,3 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ nhận thêm là 99 cổ phần mới. Số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ được hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Thép Nam Kim (đường N1 – Cụm sản xuất An Thạnh, Thuận An, Bình Dương) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình CMND, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp làm thủ tục nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.