Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (NHP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06/2015 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.