CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (NHP– HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/10/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 1,89%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 189 đồng)
- Thời gian thực hiện: 28/10/2016
-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP – Tầng 8, số 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/10/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.