Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (NHN - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ  ngày 01/04/2016 đến ngày 02/05/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.