Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (NHC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/12/2016

- Lý do và mục đích: Chia cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 22/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty CP gạch ngói Nhị Hiệp kể từ ngày 22/12/2016. Các cổ đông khi đến nhận tiền cổ tức phải mang theo CMND, chứng chỉ cổ phiếu, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.