CTCP Chế Biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (NGC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.

a.     Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

−     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
−     Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo trên thư mời gửi cổ đông về dự đại hội.
-     Nội Dung họp:
+     Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện SXKD năm 2015;
+     Kế hoạch SXKD năm 2016;
+     Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+     Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+     Trình và lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và một số vấn đề liên quan khác.
b.     Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

-     Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
-     Thời gian thực hiện:  11/04/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+      Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền,  Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 11/04/2016. Khi nhận cổ tức đề nghị Quý Cổ đông: Xuất trình giấy chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.