Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình – xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Nội dung họp: Công ty sẽ gửi chi tiết nội dung họp cho các cổ đông sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.