Công ty Cổ phần Bột giặt NET (NET- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Đảng ủy khối kinh tế, địa chỉ:  KP10, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+  Báo cáo của Ban điều hành năm 2011-2015 và KH năm 2016-2021;
+  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+  Các tờ trình đại hội đồng cổ đông;
+  Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;
+  Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.