Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trên thư mời

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trên thư mời

- Nội dung họp:

Theo nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường có quy định tại điều lệ Công ty (thông tin và tài liệu về Đại hội sẽ được Công ty đăng tại website: ndx.com.vn)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.