Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, địa điểm: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận hải Châu, tp Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/6/2015 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.