Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 10/09/2015

-  Địa điểm thực hiện: Thông báo trong thư mời

- Nội dung họp:

+ Thay đổi trụ sở chính công ty từ 186 Trần Hưng Đạo sang Tòa nhà Lapaz Tower 38 Nguyễn Chí Thanh Đà Nẵng

+ Nếu có nội dung khác Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.