Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định (NDF – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2015

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                  1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:  Ngày 07/10/2015

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định tại đường Trần Nhân Tông, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Nội dung họp:

+ Thông qua chủ trương chiến lược phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 2015-2020;

+ Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.