Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng)

- Ngày thực hiện: 10/03/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 10/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.