CTCP  Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2017

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2017

-     Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
-     Thời gian thực hiện: 18/10/2017
-     Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 18/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.