Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 13%(1.300 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 01/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè (Địa chỉ: H2 Lô A, Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 01/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.