Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/09/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/10/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường tầng 4 nhà điều hành, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình 

- Nội dung họp: Công ty sẽ gửi nội dung đại hội cho cổ đông cùng thư mời họp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.