Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NAS – Đại chúng chưa niêm yết)

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thực hiện: 21/03/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty NASCO bắt đầu từ ngày 21/03/206 (vào các ngày thứ 3 hàng tuần, trong giờ hành chính) và xuất trình chứng minh nhân dân (bản gốc) còn hiệu lực theo quy định của Pháp luật.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.