Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2016

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 19/05/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư Thế giới Di Động, Lầu 5 phòng 5.6, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM vào các ngày làm việt trong tuần bắt đầu từ ngày 19/05/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.