Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 4:1, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là: (222 x 1):4=55,5 cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được 55 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động – lầu 5, phòng 5.6, Etown 2, 364 Công Hòa, P.13, Q. Tân Bình (vào các ngày làm việc trong tuần, ngày cụ thể sẽ thông báo sau) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.