Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (MTM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Số 60 Nguyễn Tuấn Thiện, phường Lê Mao, Thành phố Vinh

- Nội dung họp: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.