CTCP Môi trường Đô thị Hà Đông (MTH- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/8/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/8/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.