Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông (MTH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014  bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông – số 121 Đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.